ZIEK MELDEN

Ziekmelding

Ben je ziek? Dat is in de eerste plaats vervelend voor jou, maar heeft ook gevolgen voor de opdrachtgever en JobIN. Daarom zijn er een paar spelregels waaraan je je hebt te houden als je door ziekte niet kan komen werken. Ten eerste moet je de opdrachtgever en JobIN zo snel mogelijk op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. Uiterlijk vóór 09.00 uur op de eerste dag dat je ziek bent.
Wordt je tijdens je ziekte niet thuis verzorgd, maar bijvoorbeeld bij familie of in het ziekenhuis, geef het verpleegadres dan door aan JobIN. Ook wijzigingen in het verpleegadres dien je zo snel mogelijk aan JobIN door te geven. Op deze manier kunnen we contact houden en je snel bereiken als je weer beter bent en weer aan het werk kunt gaan.

Betermelding

Natuurlijk hopen we voor jou dat je zo snel mogelijk weer hersteld bent. Ben je weer beter en wil en kun je weer aan de slag? Meldt het JobIN direct. Wij kunnen je dan helpen om je bij je vorige of nieuwe inlener te plaatsen.