WAAROM JOBIN?

Waarom JobIN

In een snel veranderende arbeidsmarkt zijn er veel werkgevers die moeite hebben om goed [flexibel] personeel te vinden. Door aangepaste regelgeving en een dynamisch ondernemersklimaat ontstaat er bij werkgevers vraag naar personeel en de oplossingen die daar bij horen. JobIN wil een toegevoegde waarde zijn voor beide partijen: werkgevers en werknemers.

Door iedere [potentiële] werknemer persoonlijk te spreken en te leren kennen willen we ontdekken waar zijn motivatie door wordt getriggerd, waar wordt hij gelukkig van, waar ligt zijn expertise en hoe kan je die optimaal benutten. Door een persoonlijke binding te creëren leggen we een netwerk aan van werknemers die zich gewaardeerd voelen en daardoor kunnen groeien, gemotiveerd en loyaal zijn.

U als werkgever kunnen wij alles omtrent personeel uit handen nemen en u voorzien van kundig personeel en de slimste oplossingen. Wij willen het bedrijf leren kennen en zo een persoonlijke binding met het bedrijf krijgen. Hierdoor leren wij de bedrijfsprocessen beter begrijpen, de piekmomenten kunnen zo slim worden opgevangen en vacante plekken worden opgevuld met goed en gemotiveerd personeel. Wij nemen u de werkgeversrisico’s uit handen en door middel van de persoonlijke binding kunnen wij werkgevers en werknemers effectief matchen.