ONZE VISIE

“Het JobIN Effect”

Het JobIN effect is de ‘warme’ relatie die wij creëren tussen JobIN, de werkzoekende en de werkgever. Wij vinden het belangrijk dat de werkzoekende en werkgever gehoord worden. Dit betekent dat we invulling geven aan de wensen van de werkzoekende, waar zijn competenties liggen en waar hij ze wil uitbreiden.

Door deze ‘warme’ relatie richting de werkgever kunnen wij een beeld schetsen over de wensen en voorkeuren van de werkgever. Daardoor kunnen wij effectief een goede match maken tussen beide partijen.

Voor werknemers

Door een persoonlijke band op te bouwen met de werkzoekende zien wij meer potentie in ieder individu. Bij JobIN wordt je als persoon gezien en ‘verdwijnt je persoonlijkheid’ niet in geautomatiseerde database. Ieder persoon telt, ieder persoon wordt gehoord, en ieder persoon met wilskracht wordt opgemerkt! Hiervoor zijn wij bereid een extra tandje bij te zetten!

Deze werkwijze zal leiden tot een succes tussen werkzoekende en werkgever. Wij vinden het van groot belang dat er een juiste ‘klik’ ontstaat.

Wanneer er tussen JobIN en de werkzoekende een klik is ontstaan, kunnen we verder kijken naar de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bij een potentiële match zullen we de sollicitatie procedure ingaan.

Voor werkgevers

Wij zijn nieuwsgierig naar de werkgever en zijn bedrijf, met de persoonlijke touch van JobIN willen we duidelijk in kaart brengen waar de piekmomenten liggen, waar behoefte aan is en hoe wij dat slim kunnen invullen met gemotiveerde krachten. Of dit nu een korte uitzending is, een langere detachering of het gehele personeelsbestand op de payroll zetten. Alles is ingericht om voor de werkgever oplossingen omtrent het personeel te bieden. Hierdoor houdt de werkgever tijd en ruimte over om bezig te zijn met andere belangrijk aspecten van het bedrijf.

Kortom, wij nemen de tijd om de sollicitant en werkgever te leren kennen en hierdoor efficiënt een geschikte weg te vinden naar een sterk dienstverband. Is er een juiste klik ontstaan en zijn er raakvlakken tussen beide partijen, dan hebben we het over een match. Dit doen wij als zelfsprekend met een sterke communicatie tussen beide partijen.

Voelt de werknemer zich gehoord en gewaardeerd, dan zal hij gemotiveerder zijn en lekkerder aan het werk zijn, dit te samen met de werkgever die wij tot volle tevredenheid willen bedienen, een win-win situatie voor alle partijen. Dit aspect benoemen wij “Het JobIN Effect”

“Het JobIN effect is de warme overdracht tussen werknemer en werkgever”
  • Wij luisteren, denken mee, en sturen de werkzoekende aan. En sturen ze niet van de kast naar het ‘internet’
  • Wij komen op bezoek bij de werkgever om deze te leren kennen en hoe zijn bedrijfscultuur en werkvloer er uit zien.
  • Wij zijn er van bewust dat er beter gewerkt word als er een klik ontstaat, wij geven het extra duwtje in de rug.
  • Wij bouwen en behouden een band zodat we elkaar beter begrijpen en beter kunnen aansturen en wat je terug gaat zien op de werkvloer.
  • Wij steken er energie in om iemand via een warme overdracht te plaatsen bij een werkgever met een goed gevoel. Dat interessant is voor werknemer en de werkgever.